Workhaus Maslak, Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 D:21/A, 34450 İstanbul

Kurumsal Eğitimlerimiz

Anasayfa » Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumların gelişim, büyüme ve kalkınmalarının birincil anahtarı çalışanlarının gelişimi, öz farkındalıkları ve bireyselden kollektif yapı dinamiklerinde bilinç seviyesinin yükselmesidir. İnsana yatırım yapan tüm kurumların aslında kendi varlığına ve geleceğine yatırım yaptığı gerçeği inkar edilemez. Günümüzde klasik eğitimlerin, Y ve Z kuşağı için yetersiz veihtiyaçları karşılamadığını biliyoruz. Performans ve inovatif projelere odaklanan şirketler, başarı ve ‘return on investment’ (yatırım kazancının) önce ‘insan’a yapılan yatırımlar olduğunun bilincinde.Modern toplumlarda, gelişimi sağlayan en önemli yapıtaşı‘İnsan Kaynağı’. İnsan kendini mutlu, değerli ve önemsenmiş hissettiğinde, gerçek yeteneklerini ve öz potansiyelini ortaya koyarak mucizeler yaratabiliyor. School of Younity olarak 20 yıldır, uluslararası platformda, kurumsal yaşamda ve eğitimlerimizde edindiğimiz derin tecrübelerimizden ilham alarak, Kurumsal Gelişimin Biyolojisi Modeli’ni oluşturduk.

 

Kurumsal Eğitim İçerikleri
Modül 1 - Temel Eğitim?
Total Biyoloji, Neuro Linguistic Programming (NLP), Recall Healing Sistemleri ve Regresyon çalışmalarının senteziyle, binlerce kurumsal koçluk tecrübelerini harmanlayarak, Kurumsal Gelişim Biyolojisi Temel Modülünü oluşturan Pınar Gogulan, ilk modülde, tüm bilinçdışı programınıza ayna tutmayı hedefler.İnsanın beş temel duyusuyla dış dünyadan algıladığı her şeyi çocukluğundan da geri, anne karnından ve hatta daha da gerilerden kendi sisteminde nasıl kodlayıp, biriktirdiğine ışık tutar. Bu verileri sistemimizin nasıl kullandığına ilişkin yapı örneklerle anlatılır.İnsanın kendi sisteminin işleyişinin nasıl olduğunu beyin yapısı ve beyindeki tüm algı sistemlerinden hareketle fark etmesini sağlayan, bu sistemi bundan böyle, farkındalıkla nasıl kullanabileceğini ve geçmişten bugüne kendinde değiştirmek ve dönüştürmek istediği şeyleri nasıl dönüştüreceğini araştıran bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sentezini takım çantanıza kazandırır.
Modül 2 - Temel Eğitim?
Temel 1 Modülü tamamlamak adına, ikinci modül eğitiminde, beyin sistemlerinden hareketle bütünsel bir yaklaşımla, insanın sisteminin nasıl oluştuğunu gözlemleriz. Kendi iç sistemimize yönelik, iç denge ve uyumu kurup oluşturabilmeyi hedefleriz. Amaçlanan güçlü bir “iç görü” farkındalığı kazandırmaktır. Otonom döngüsü, beynin bireyin var oluşunu sürdürebilmesi adına beynin hayatta kalma programıdır. Bu döngüde, kişiye ve kurumlara hizmet etmeyen, yanlış ve negative kodlamalrın analizi, deşifresi ve yeni ve sağlıklı kodların oluşturulması hedeflenir. Bunun yanı sıra, “nasıl kendimde bir şeyleri istediğim yönde yönetebilirim?” sorusuna yönelik farkındalık oluşturur..
Modül 4 - Yaratıcı & Etkili Satış Biyolojisi?
Temel modülleri tamamlamış takımlara ve özellikle kurumların Satış ve Pazarlama Departmanlarına yönelik iki günlük bir eğitimdir. Temel modülleri almamış olanlar için, bir günlük hızlandırılmış temel modül eğitimi verilmelidir.Bu eğitimde, katılımcıların, ‘para’, ‘likidite’, ‘sermaye’, ‘kazanç’ gibi kavramların, bilinçaltındaki karşılığını bulmaları ve performanlarını negative etkileyen inanç kodlamaları veya bloke eden ‘blocker’larını kırmaları öğretilir. Katılımcıların, farkında olmadıkları, görünmez sınırları çizilir ve potansiyellerinin gölgede kalan parçaları aydınlığa çıkartılarak, satış tekniklerine yeni anahtarlarlar eklemeleri hedeflenir. Karmaşık ve büyük hacimli satış süreçlerinden, ‘cash cow’ niteliğindeki küçük veya orta ölçekli satışları yöneten satıcı ve satış yöneticilerine yöneliktir. Programda, müşterinin karar alma kriterlerini doğru anlama, karar noktaları arasında doğru yön bulma, önceliklerini iyi belirleme,rekabet analizi ve satış sonrası endişelerin yönetilmesi için gerekli stratejik yaklaşım ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir..
Modül 5 - Psikodrama ile Etkili İletişim ve Çatışma Çözme & Yönetim Becerileri?
İletişim yaşam sahnesinde başrol oyuncusudur. İşyaşantınızda, evinizde, ailenizde, partnerinizle, müşterilerinizle, çözüm ortaklarınızla, çalışma arkadaşlarınızla, komşularınızla, çalışanlarınızla, çocuklarınızla, ve hatta kendinizle olan muhabbetinizde ‘iletişim’ olmazsa olmasınızdır. İletişim(sizlikten) sağlıklı ve şiddetsiz iletişime giden yol meşakatli, yorucu ama doğru bakış açısıyla yaklaşıldığında mizansel ve keyiflidir. İletişim sorunlarıyla baş etme yolunu öğrenmek birçok alanda sizin ya da şirketinizin birkaç adım önde olmasını sağlayacaktır..
Modül 6 - Duygusal Esneklik ve Çeviklik?
Doğada aslanın ağzından kaçmayı başaran geyik, ormanda güvenli bir alan bulduğunda, travmayı üzerinden atıp yaşama devam edebilmek için saatlerce titrer. Biz insanoğlu, eğilmez, bükülmez, kırılmaz olmaya çalışarak, darbeler karşısında farkında olmadan daha da rigid (katı) ve güçsüz oluyoruz. Oysa insan ruhu, esnek duruşuyla zorlu yaşamsal durumlar karşında ‘yeniden başlayabilmenin’ her zaman bir yolunu bulabilecek güçtedir. İçsel kaynaklarımız öylesine zengindir ki, çözüm üretmek, kaçmak ve donmak yerine, iç kaynaklarımıza ulaşarak kalıp doğru mücadeleyi vermek ve hem içeridekiler hem de dışarıdakilere saygıyı ve sakinliği korumak çok değerlidir. Öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir özellik olan duygusal ve psikolojik esneklik becerisini bu eğitimle, sizin en güçlü takım çanta anahtarlarınızdan olacak.------------------------------------------------------------------------------------------------------Duygusal Esneklik Nedir? / Geçmişten Ders Almak ve öğrenmek / Modelleme mi ? Kopyalama mı ? / Yas & İyi Olma Süreci (toparlama) – Let Go! / Sistemimde Açık Kalan Dosyalar / Esneklik Kazanmak İçin Stratejiler / 4 Büyük Kara Kuyu (Kişiselleştirme, Genelleme, Felaketleştirme, Varsayma) / Kurban Değilsin! Kurban Kostümünden Özgürleş! / Kişisel İç Kaynaklardan Yararlanma Yolları / Yardım İstemenin Gücü / Derin Anlam – Yüzeysel Anlam / Görünenin ardındaki görünmeyeni görmek, anlamak / Doğru soru sorma tekniği.
Modül 7 - Çatışma Yönetimi & Müzakere
Çatışma, yaşamımızda kaçınılmaz ve olağan bir süreçtir. İnsanoğlu bebeklikten yaşlılığa giden gelişim sürecinde çatışmalarla yüz yüze kalır. Zıt yanlarımız birbiriyle çatışır. Kaygılı ürkek ben ve atılgan çevik olmak isteyen ben; kaçak benle sorumluluk bilincindeki ben, iççatışmalarımızın esiri oluruz. Kişilerarası ilişkilerde çatışma, diğerleri ile yaşadığımız uyuşmazlık ya da anlaşmazlık durumudur. Hepimiz iş, sosyal çevre, aile, okul gibi yaşamın farklı alanlarında çatışmalar yaşarız. Hepimiz birbiriyle örtüşen ve bir o kadar da farklı istek ve amaçlara yöneliriz. Kendi içimizde bile çatışıyorsak; farklı duygu, düşünce, davranış ve ihtiyacı olan kişilerle çatışmak kaçınılmazdır. İşyerlerinde farklı istek ve ihtiyacı olan bireyler, gruplar, bölümler, hizmet veren ve hizmet alan müşteriler çatışma yaşayabilirler. Birbirine karşıt gibi görünen bu birey ya da gruplar, aslında tamamlayan ve zenginleştiren roldedir. Çatışmaya yol açan kaynak duygu ve düşünce kalıplarından özgürleşmek, müzakere gücünü besleyebilir.. Müzakere, iki taraf arasındaki görüş ve beklentilerdeki farklılıkları, tarafları memnun edecek şekilde çözmeye yarayan, sürecin gerçek anlamda kazan-kazan yaklaşımı ile tamamlanmasını hedefleyen iletişim yöntemidir. Psikodrama ve Total Biyoloji temelli “Çatışma Yönetimi ve Müzakere” modülünde çatışmalar, çatışmaya yol açan ip uçlarını fark etme, etkilerini değerlendirme, müzakere edebilmede iletişimi etkin kullanabilme, uygun müdahale yöntemlerine yönelik vaka örnekleri ve canlandırmalarla ele alınmaktadır.----------------------------------------------/ İçsel Çatışmalarımız / Sistemsel Çatışmalar / Otorite & Alfa ile çatışma / Çatışmanın habercileri / Çatışmanın körükleyicileri / Çatışmanın çelişkileri / Çatışma gelişme evreleri / Çatışmadaki duruşum / Çatışma mı ? Kapışma mı? / Çatışma Yönetiminde Uzlaşmaya Yönelik İletişim / Müzakereye Hazırlık / Müzakere Aşamaları / Müzakereyi Yönetebilmek / Win Win çözümler üretebilmek / Psikodrama ile çözümlemeler ve kendini ifade.

Kurumsal Eğitimler Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın

 

“Kurumsal Gelişimin Biyolojisi Temel Eğitimini almış olmak, diğer eğitimlerden daha fazla verim almayı ve farkındalık kazanmayı sağlar.”

 

Eğitim ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: